Qui som i què oferim

Qui som:

Q-Gama és una empresa formada per professionals independents de l’àmbit de l’ edificació, amb més de 25 anys d’experiència professional en l’àmbit de la consultoria, el control de qualitat i materials, així com la seva posada en obra, tant mateix amb grans coneixements de l’aspecte normatiu i legal de la construcció.

Els seus tècnics han estat formats en l’àmbit dels laboratoris de control de qualitat, la consultoria e instituts tecnològics del sector, i que al mateix temps comparteixen la seva experiència professional, com a docents de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, en l’àmbit dels materials,  normativa,  control de qualitat i sistemes constructius.

Què oferim:

Q-Gama ofereix els seus serveis professionals exclusivament dins del camp del control de qualitat i dels materials. El nostre ànim no es entrar en competència amb els professionals dels sector, ni en la redacció del projecte o com a direcció facultativa, sinó col·laborar, en aquests àmbits, aportant la nostra experiència al respecte.

Oferim un treball de qualitat amb la garantia i responsabilitat basada en procediments d’acord amb la UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 sobre organismes d’inspecció i control, així com protocols de control de materials i la seva posada en obra adaptats a la reglamentació vigent amb els principis de:

  • Qualitat, garantida a través dels requisits bàsics de la ISO 17020 així com de la legislació i reglamentació bàsica vigent), Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), Codi Tècnic (CTE) …, amb procediments i protocols contrastats.
  • Responsabilitat, compartida amb la direcció facultativa a través de la col·laboració tècnica
  • Garantia que comporta l’experiència dels que formem l’equip de treball i les assegurances contractades a l’efecte.