Altres treballs del sector

         

Mediació en conflictes i control de qualitat

Estudis de manteniment i conservació d’edificis existents

Formació especifica per empresses, col·lectius i particulars