Assessorament tècnic als agents de la edificació

Assessorament tècnic al moment de la concepció del projecte per tal de avaluar els tipus i els materials a utilitzar, seu comportament inicial i al llarg del temps.

Q-Gama ofereix serveis en col·laboració a tots els agents implicats al procés edificatori des de el promotor, projectista, direcció de obra, direcció de la execució de la obra i empresa constructora, per tal d’aconseguir la supervisió parcial de l’execució de l’obra en base a procediments i protocols establerts.