Estudis geobiològics d’espais i solars

Mesures de paràmetres ambientals i de salut als espais habitats d’acord amb el protocol i les valoracions de la norma tècnica de mesura SBM-2015 de l’IBN-MAES Camps, ones i radiacions:

  • Recerca del millor lloc de ubicació del edifici envers el solar.
  • Amidament de camps elèctrics i magnètics.
  • Amidament de ones d’alta freqüència i radiacions naturals i artificials.
  • Qualitat de l’ambient interior.
  • Fongs, bacteris i al·lèrgens.