Diagnosi i Patologia

          Diagnosi i Patologia

A través dels professionals de Q-Gama, s’ofereix la realització d’informes relacionats amb patologies de l’edificació on s’analitza la casuística i s’aportaran les possibles solucions d’intervenció.

Dins d’aquest àmbit s’inclouen tant els informes relacionats amb patologia estructural, com els relacionats amb l’estudi de la qualitat i/o idoneïtat dels materials.

  • Diagnosi i patologia dels materials.
  • Diagnosi i patologia de sistemes  estructurals. Fusta, metal.lica, formigó.
  • Estudi de patologies constructives.
  • Estudi de les condicions termo-higromètriques a l’interior dels edificis.
  • Estudi i seguiment del comportament de fissures.
  • Estudi i monitorització de moviments d’edificis i estructures.
  • Estudi i seguiment de l’evolució de temperatures i humitats.
  • Informes pericials