Control de l’execució de les Instal·lacions

La fundació Musaat, dins de la seva col·lecció de guies pràctiques del procés d’edificació, ha publicat un seguit de llibrets en format pdf, que de forma eminentment pràctica ens poden servir de suport en la direcció de les obres, tant en l’apartat de construcció, com en el de les instal·lacions que hi intervenen.
Podeu accedir-hi directament a través de l’enllaç
Guies pràctiques del procés edificatori.